2. května 2024

JARNÍ VYSTAVNÍ DNY ve dnech 15. a 16. 5. 2024 AGROSERVIS OPAVA, s.r.o.

2. května 2024, 13:21 | Na dny 15.5. - 16.5.2024 jsme spolu s naším obchodním partnerem opět připravili prodejní výstavu zemědělské, komunální, lesnické a dopravní techniky. Jedná se o další ročník regionální výstavy s poradenstvím a praktickými ukázkami techniky v areálu i v okolním terénu. Během výstavních dnů bude zajištěno odborné poradenství a samozřejmě i občerstvení pro všechny návštěvníky. Protože právě probíhají 2 dotační výzvy s podporou od Státního zemědělského intervenčního fondu a Státního fondu pro životní prostředí, je šance nakoupit představené stroje a techniku s finanční podporou 50, resp. 70% . Proto zodpovíme i dotazy k uvedeným dotačním podporám přímo na místě. Začínáme od 9:00 hod. a podle zájmu bude plánovaný konec výstavního dne vždy po 16 hod. Těšíme se na vaši návštěvu!

Prosím účast potvrďte na email vlcek@agroservisop.cz.

Aktuální informace dotačních výzev, pro kompostárny, tak pro lesnictví od SZIFU najdete v příloze.