9. května 2023

V MĚSÍCI DUBNU PROBĚHLY PRAKTICKÉ UKÁZKY DRTIČE DŘEVA A BIOODPADU BUGNOT55 BV N56

9. května 2023, 10:06

V obci OLDŘIŠOVĚ na kompostárně

VELKÝCH HOŠTICÍCH na farmě Adama Fialy

OSTRAVĚ MARTINOV v areálu firmy pana Zdeňka Miseciuse

OPAVĚ v areálu SSMSK