26. září 2023

Zemědělská společnost v Bruzovicích zakoupila na svojí farmu stroje PÖTTINGER

26. září 2023, 13:35 | Čelní disková žací NOVACAT 301 Aplha-motion PRO ED
Zadní disková žací kombinace NOVACAT A10 COLLECTOR